Naomi Abraham, Author at Women's eNews

Naomi Abraham

Naomi Abraham is a WeNews correspondent.